FIB-4 SCORE


FIB-4 är ett score som uppskattar sannolikheten för avancerad leverfibros (stadium 3-4 där 4 innebär levercirros) hos personer med känd eller misstänkt kronisk leversjukdom. Scoret är otillförlitligt hos yngre personer (≤35 år) och vid akut leverskada. Andra orsaker till påverkade prover (t.ex. nylig träning) ska uteslutas. Låga värden kan med en hög sannolikhet utesluta förekomst av avancerad leverfibros, medan höga värden har en sämre träffsäkerhet för att bekräfta förekomst av avancerad leverfibros, varför ytterligare diagnostik behövs hos dessa. Detta hjälpmedel är ett kompletterande instrument som inte ersätter klinisk bedömning.

www.fib4.se initierad av dr Hannes Hagström, ansvarig för Svensk Gastroenterologisk Förenings riktlinjer för NAFLD. Sidan är utvecklad av Pioniro AB.


Referenser:

Riktlinjer från SGF: Utredning och handlaggning av fettleversjukdom (PDF)

Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, et al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with HIV/HCV coinfection. Hepatology 2006;43:1317-25.

Vilar-Gomez E, Chalasani N. Non-invasive assessment of non-alcoholic fatty liver disease: Clinical prediction rules and blood-based biomarkers. Journal of Hepatology 2018;68:305-315.

McPherson S, Stewart SF, Henderson E, et al. Simple non-invasive fibrosis scoring systems can reliably exclude advanced fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Gut 2010;59:1265-1269.